Najdete tu věci, které mě oslovují.

Týká se Vás PÚ, PCH a PM?

29. 3. 2017 14:19
Rubrika: Nezařazené

  

 

Tento článek je převzatý z časopisu Milujte se a jeho autorem je: P. Marek Dunda

http://milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2011-19.pdf

 

Někdy stačí věci pouze

správně pojmenovat, aby

vyniklo, o co ve skutečnosti jde.

   

Kdo dobře rozlišuje, dobře učí

 Jako bohoslovec jsem občas jezdíval s  některými svými spolužáky tak napůl tajně na  návštěvu zkušeného premonstráta P.  Jana Hroznaty Svatka, O.Praem. na  faru do  Žatce. Jeho přístup v  nelehkých podmínkách a po tom všem, co prožil, mne velmi zaujal. Zvlášť mě oslovilo, že nikdy nezůstal u toho, co už měl určitým způsobem zaběhnuté, ale vždy hledal ještě nějaké vylepšení, jak co nejsrozumitelněji a  zároveň nejjednodušeji předat pravdy o  Bohu a  o  člověku. Vždy, když jsme k  němu přijeli, vyprávěl o  něčem novém, čím vylepšil svůj systém jak přiblížit posluchačům Boží lásku a  uvést je do  pravdy. Také často opakoval staré známé: „Kdo dobře rozlišuje, dobře učí.“ A  vždy nás vedl k  tomu, abychom rozli- šovali co nejpřesněji a dokázali jít k jádru problému.

 

Učím se od druhých – sbírám „střípky“

Od  té doby si právě na  to dávám větší pozor. Obvykle to není tak, že bych já sám něco nového objevil, ale mnoho důležitého k  rozlišení člověk zachytí u  druhých… Postupně se mi tak skládá mozaika různých výroků, hesel a  krátkých vyjádření, která se na první pohled může zdát někomu svérázná. Může však napomoci orientaci. Moudrý výrok často přijde zcela nečekaně. Vzpomněl jsem si na to nedávno, když jistý ženatý jáhen, a tedy i otec početnější rodiny vyprávěl, jak není vždy úplně jednoduché předat správné zásady a postoje dospívajícím dětem. Zvláště v  oblasti morálky si prý často připadá jako někdo, kdo přichází ze středověku. A zde je právě ten jeho moudrý výrok, který mě velmi zaujal. Říkal: „Občas se ta moje dcera namódí tak, že se za ni až stydím, a tehdy jí říkávám: ,Už sis zase oblékla ten prostituční úbor?‘ Ze strany dcery pak většinou následuje poněkud emotivní reakce, ale za chvíli přijde v normálním oblečení.“

 

Prostitutky se nezměnily…

Pak nám vysvětlil, proč používá ten nezvyklý pojem prostituční úbor. Dnes není tak zřejmé to, co dřív dokázal zkušený pozorovatel poznat na první pohled. Proč? Protože jen prostitutky nosily určité oblečení, které by si běžné slušné ženy na  sebe nedaly. V  současnosti se různé hranice posouvají, a přesto, že prostitutky i  nadále chodí v  pro ně typickém úboru, rozšířil se tento způsob odívání (neodí- vání) i  mezi mnohá děvčata a  ženy. Už jim to ani nepřijde. Ale jáhen správně vypíchl tuto souvislost, jejíž pojmenování na slušné děvče působí stejně jako na jeho dceru. Nejprve se rozčílí, jak si někdo dovolí takto nechutně komentovat její styl oblékání – vždyť přece dnes je to tak běžné –, ale pak ji to vede k tomu, aby se zamyslela a sama si ujasnila, co chce svým oděvem vyjádřit a kam chce patřit.

 

PÚ a SMS

Když jsem o  pojmu prostituční úbor vyprávěl mladým lidem, překvapilo mě, jak lehce, bez nějakých cavyků, je to pro ně pochopitelné, přijatelné a  použitelné. Zavedli jsme i zkratku pro tento výraz PÚ. Je to praktické. PÚ se vysloví rychleji a ti, kteří vědí, o co jde, si z toho vyvodí své. Zvlášť některé moderní slečny jsou téměř bojovně naladěny ve chvíli, kdy před nimi někdo zmíní tuto zkratku v  souvislosti s jejich oděvem. Nesmí se to samozřejmě přehánět. Svoje ovoce to přináší téměř zaručeně. Od jedné takové bojovnice jsem po týdnech dostal SMS: „Dnes večer jsem si udělala pořádek ve skříni. S těžkým srdcem jsem vyhodila devět drahých kousků, byly to totiž PÚ. Díky!“

 

PCH – dej si pozor hlavně na sebe!

Když jsem se telefonicky ptal zmíněného otce jáhna, zda mohu napsat do Milujte se! článek o  tomto jeho rozlišujícím pojmu, povolil s  prosbou, abych ho nejmenoval, a  s  upozorněním, že je zase o  krok dál. Říká: „Existuje totiž nejen PÚ, ale taky PCH.“ A  když jsem se ho ptal, o  co jde, poučil mě, že PCH je prostitutčí chování. Co pod to zahrnout? To, jak se prostitutka chová, a to nejen na veřejnosti. A zase měl pravdu. Zatímco PÚ převážně hrozí děvčatům a ženám, i když i kluci někdy volí oděv, který bychom mohli lehce řadit do  kategorie PÚ, PCH hrozí klukům i děvčatům, mužům i ženám. Tyto pojmy však nejsou na  to, abychom druhé posuzovali, nebo dokonce odsuzovali, ale mají posloužit k tomu, abychom my sami a ti kolem nás, kteří jsou ochotni to přijmout, snadněji rozlišovali. A  od  rozlišení je už pak jen krok k uvádění do života.

 

PM – myslet si, že zlem získám

Existuje ale ještě třetí rozlišovací stupeň – totiž PM. To se může týkat kaž- dého. Jedná se o  prostituční myšlení. Nechci zde teď podsouvat něco těm prostitutkám, které jsou ve  svém oboru nedobrovolně, ale pokud zůstaneme u  těch, které si tuto cestu zvolily svobodně v  naději, že jim to přinese nějaký prospěch, pak je jasné, o čem mluvím, když řeknu: „Dejte si pozor na PM!“ Myslet si, že díky rozhodnutí pro zlo něco dobrého získáme, je totiž první krok k  velkému zklamání. A PM se nemusí zdaleka týkat jen oblasti sexuality…

 P. Marek Dunda

 

 Přídávám k tomu článku krátce jeden svůj postřeh.

                  Při sledování přenosů z SDM v Krakowě jsem si všiml jedné věci. Je zvláštní, jak moc holek, které se hrdě hlási ke křesťanství, tam korzuje např. v šortkách a  tílku s vístřihem, někdy i uplně přisátými na tělo, kolikrát výsřih až po záňadří. A pak se koukněte na dívky postávajíci u silnic, na ulicích, v téměř stejném úboru, které prodávají své tělo. Mnozí řeknou vždyť bylo horko. Když se podíváte na pouštní beduíny, chrání se před sluncem a dehidratací dlouhou vzdušnou řízou světlé barvy a to i ženy (lety ověřená praxe). Proč holky rači místo delších, (třeba po kolena) volnějších šatů, ve kterých vypadají jak nádherné princezny, volí raději přisáté, nevzdušné materialy (nap. džínovina) a horko řeší ubíráním zakryté plochy. Ano je to des přece normální. Jenže pravý, nepokroucený význam slova “normální“ není: běžný, ale: přirozený. A přirozeností Ženy – Jejím úkolem, je usilovat o svoji svatost i svatost muže a ne ho svádět... Samozřejmě je to úkol pro oba -neprovokovat, ovládat se atd.  Vic:  Mt 18,6-7 srov Mk 9,42 / Lk 17,1-2

Nebo jiný příklad. Představte si, jak do čes. národního centra  v parku v Mogile přijde na český program SDM parta kluků v přisátem tílku a teď tak populárních přisátých trenkách a nic dalšího na sobě nemají. Asi by si mnozí pomysleli: „Co to je??? To je nechutný. Atd.“  A pořadatelé by minimálně přemýšleli jestli/jak s tím něco uďělat. Nebo kdyby tak šli po městě, asi by  je policie odvezla jako úchiláky... Jak je možné, že tihle kluci někoho pohoršují? Vždyť minimálně pětina holek tam má na sobě  něco velmi podobného... Rozdíl je pouze ve střihu (provedení) a že holky pod tím mají jěště spodní prádlo. Jinak forma na venek vypadá úplně stejně... 

Muže při pohledu na takovou ženu /dívku nezaujme Její srdce a rozhodně nemyslí na nějakou romantiku...

Nejniternější , hlavní otázka každé Ženy, ktrou mají od narození zakódovanou od Boha je: Jsem Krásná? Najde se někdo, kdo o mě bude bojovat až do konce? Kladu si otázku, jakou cenu jsou Ženy/Dívky ochotné za tuto pozornost mužů zaplatit...      

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková